Editorial
  • Fotógrafo: Nacho Rojas
  • Styling: Natalia Schwarzenberg
  • Maquillaje: Marcelo Bhanu
  • Pelo: Marcelo Bhanu

Eres_Paula 10/12

Editorial

Mingo OI 15

Publicidad